Kurs: Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II - SH-34256 - 45 hp