Program: Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker - SH-42153 - 60 hp

Webbregistrering 2024-08-19 – 2024-08-26

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Till kursplan 2

Övrig information

Länken till kursplan 2 ovan fungerar inte, se sidan om Konstfacks program istället, där finns länk till kursplanen: https://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Fristaende-kurser/Gestaltade-livsmiljoer-gemensamma-rum-interdisciplinara-praktiker-Kurspaket-60-hp-HT24-VT26/

Om du inte har uppnått behörighet i samband med registreringen mejla till konstvetenskap@sh.se senast 26 augusti för att inte förlora din plats på programmet.
För varje tredagarsperiod med undervisning äger den rum både på Södertörns högskola och på Konstfack.
Observera uppstartsdagen 3 september utöver undervisningen, som också är förlagd till båda lärosätena.
Webbregistreringen gäller kursen på Södertörn. Registrering för Konstfacks kurs sker på plats hos dem den 3 september.
Kursplattformen för båda kurserna nås genom inloggning på Konstfacks hemsida efter registrering.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2024-08-27. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.