Program: Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi - SH-43100 - 180 hp

Registrering

Obligatorisk registrering via e-post
Du tackar ja - eller nej - till din plats på programmet genom att skicka ett mejl till journalistik@sh.se mellan 14 - 28 augusti 2024.
Det är viktigt att du i mejlet uppger namn, personnummer samt vilket program som registreringen avser.

Övrig information

Första två terminerna studerar man sitt inriktningsämne, Etnologi A+B, och från den tredje terminen studerar man Journalistik.
Termin 1: Etnologi A. Termin 2: Etnologi B. Termin 3 - 6: Journalistik