Program: Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap - SH-43133 - 180 hp

Registrering

Obligatorisk registrering via e-post
Du tackar ja - eller nej - till din plats på programmet genom att skicka ett mejl till journalistik@sh.se mellan 14 - 28 augusti 2024.
Det är viktigt att du i mejlet uppger namn, personnummer samt vilket program som registreringen avser.

Övrig information

Första två terminerna studerar man sitt inriktningsämne, Religionsvetenskap A + B, och från den tredje terminen studerar man Journalistik
Termin 1: Religionsvetenskap A. Termin 2: Religionsvetenskap B. Termin 3 - 6: Journalistik