Program: Kandidatprogram i Liberal Arts - SH-42078 - 180 hp

Webbregistrering 2024-08-12 – 2024-08-27

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på programmet till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser/program som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kurserna finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs/program som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Välkommen till programintroduktion tisdag 3 september kl. 13-16 då flera av lärarna presenteras samt en presentation av programmets upplägg och innehåll ges.

Under programmets första termin kommer du att läsa de tre obligatoriska programkurserna:

Universitet, bildning och liberal arts 7,5 hp, 1044FI/0030P
Levande klassiker 15 hp, 1045FI/0031P
Humaniora i samtiden 7,5 hp, 1043FI/0032P

På grund av nytt inloggningskrav för schemavisning kan du endast se dag och tid i schemat nu. Sal och ev. annan schemainformation kan du se först när du webbregistrerat dig och hämtat ut/aktiverat ditt SH-konto. Du kan läsa mer om det här: https://www.sh.se/nyheter/student/2024-05-03-inloggningskrav-for-schemavisning.

Om du är antagen till programmet kommer du att få en kallelse via e-post i vecka 33. Observera att du måste registrera dig på de tre programkurserna inom webbregistreringsperioden för att behålla din plats på programmet.

Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 27 augusti på filosofi@sh.se.

Se löpande information om kurserna i Studiewebben Canvas (kräver kursregistrering) och eventuella schemaändringar i schemalänken här. Ni kommer ha ett programrum i Canvas där de tre kurserna ingår. Canvassidan publiceras och blir synlig först tidigast i v. 33.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2024-08-19. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.