Program: Masterprogram i Filosofi - SH-42079 - 120 hp

Webbregistrering 2024-08-12 – 2024-08-27

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på programmet till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser/program som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs/program som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Välkommen till programintroduktion med föreläsning/seminarium
måndag 2 september kl. 12-14.

På grund av nytt inloggningskrav för schemavisning kan du endast se dag och tid i schemat nu. Sal och ev. annan schemainformation kan du se först när du webbregistrerat dig och hämtat ut/aktiverat ditt SH-konto. Du kan läsa mer om det här: https://www.sh.se/nyheter/student/2024-05-03-inloggningskrav-for-schemavisning.

På programmets första termin kommer ni läsa de tre obligatoriska kurserna:
Filosofins historia I: verkstudium (1033FI), Filosofins historia II: temastudium (1034FI) och Filosofi, forskningsseminarium I (1036FI).
Utöver det ska du välja en av kurserna Modern etisk teori (1029FI) och Hermeneutisk teori och metod (1027FI).
Du kan läsa mer om kurserna i ämnesfoldern som bifogas till din mailkallelse.

Du gör ditt kursval i Student-LADOK mellan 12-27 augusti.
Därefter ska du webbregistrera dig på alla fyra kurser för att påbörja programmet.
Webbregistreringen är öppen 12-27 augusti 2024.
Om du inte registrerar dig inom tidsramen förlorar du din plats på programmet.

Om du är antagen till programmet kommer du att få en kallelse via e-post i vecka 33. Observera att du måste registrera dig på de fyra kurserna inom webbregistreringsperioden för att behålla din plats på programmet.

Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 27 augusti på filosofi@sh.se.

Se löpande information om kurserna i Studiewebben Canvas (kräver kursregistrering) och eventuella schemaändringar i schemalänken här. Ni kommer ha ett programrum i Canvas där de alla kurserna ingår. Canvassidan publiceras och blir synlig först tidigast i v. 33.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2024-08-19. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.