Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt_1051TR