Kurs: Den romska minoritetens nutida situation - 42375 - 7.5 hp

Webbregistrering 2020-01-08 – 2020-01-12

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden.Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Observera att kursen har två obligatoriska kurstillfällen på högskolan, se schemat. Om du inte har möjlighet att närvara på introduktionsseminariet kontakta jan.selling@sh.se senast en vecka i förväg för kompensationsuppgift.

Om du har frågor om kursens innehåll eller litteratur, kontakta kursansvarig på jan.selling@sh.se

Reserver har deadline för att tacka ja till plats tidigast 14 januari men kan komma att erbjudas plats även under registreringsperioden eller tidigare om antagna meddelar återbud.