Kurs: Internationella relationer C - 43018 - 30 hp

Webbregistrering 2020-01-08 – 2020-01-12

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden.Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Om du inte registrerar dig mellan den 8/1-12/1 2020 så tackar du nej till din plats och platsen kommer att gå vidare till nästa på reservlistan. Vi har inget upprop utan använder webbregistrering. Om du har problem med att registrera dig så kontakta oss på statsvetenskap@sh.se senast den 12/1 2020.

Antagen med villkor
Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och då måste du styrka din behörighet. Kontakta statsvetenskap@sh.se senast den 12/1 2020.

Reserver
Om reservantagning blir aktuell så kommer reserver att kallas via e-post till den adress du angivit på antagning.se. Vi reservantagning så är svarstiden mycket kort så kontrollera din e-post regelbundet.