Kurs: Litteraturvetenskap B med skapande svenska - SH-42119 - 30 hp

Upprop

Följ de instruktioner du har fått i din kallelse.

Datum: 2020-01-16
Tid: 14:00
Plats: Sal ME358 (plan 3, hus E, huvudbyggnaden Moas båge)

Övrig information

Om du inte kan närvara på uppropet går det bra att skicka ett ombud som tackar ja till din plats i ditt ställe.