Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A - 42003 - 30 hp

Upprop

Följ de instruktioner du har fått i din kallelse.

Datum: 2020-01-13
Tid: 12:00
Plats: MB503

Övrig information

Upprop är obligatoriskt för att behålla din plats på kursen. Mer information kommer att finnas i kallelsen som skickas ut i början av januari.

Kursen samläses med programmet Medier, engelska och globalsering.