Program: Masterprogram i litteraturvetenskap - SH-42833 - 120 hp

Upprop

Följ de instruktioner du har fått i din kallelse.

Datum: 2020-01-09
Tid: 11:00
Plats: Sal MC541 (hus C, entréplanet, huvudbyggnaden Moas båge)

Övrig information

För dig som blir antagen: Till den epostadress du angivit på antagning.se skickas - senast 3 januari 2020 - en kallelse med information, bland annat om litteraturen.

Vid uppropet ger vi information om utlandsstudier under termin 2. Kan du inte själv komma till uppropet, skicka ett ombud som tar anteckningar i ditt ställe.