Program: Medier, engelska och globalisering - Sh-42824 - 180 hp

Upprop

Följ de instruktioner du har fått i din kallelse.

Datum: 2020-01-13
Tid: 12:00
Plats: MB503

Övrig information

Upprop är obligatoriskt. Mer information finns i kallelsen som skickas ut första veckan i januari 2020.

Programmet samläser med fristående studenter. Programmets första kurs är Medie- och kommunikationsvetenskap A.