Kurs: Genusvetenskap A - SH-42019 - 30 hp

Webbregistrering 2021-01-07 – 2021-01-12

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Undervisningen sker huvudsakligen via Studiewebben och har ett asynkront upplägg vilket innebär att det inte ingår schemalagda föreläsningar och seminarier och du kan därför delta i undervisningen på olika tider. I undervisningen ingår föreläsningar (läggs upp som länkar på Studiewebben), onlinediskussioner (där du tex under en viss tidsperiod skall kommentera och göra olika inlägg) samt olika inlämningsuppgifter. Varje kurs innehåller även skriftliga examinationer i form av hemtentamen. Även gästföreläsningar med olika forskare kan förekomma. Information om varje delkurs och vilka uppgifter, onlinediskussioner och exminationer som ingår ges inför varje delkurs.

En kallelse kommer att skickas till antagna 21-22 december. Kallelsen skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2021-01-13. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.