Kurs: Grekiska för filosofer - SH-42177 - 7.5 hp

Webbregistrering 2021-01-07 – 2021-03-15


Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Om du är antagen till kursen så kommer du senast i början av mars att få en kallelse till webbregistrering via mejl. Observera att du måste registrera dig på kursen senast 15 mars för att behålla din plats. Får du problem med din webbregistrering, kontakta filosofi@sh.se senast 15 mars.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig. Om du får problem med ditt SH-konto, kontakta info@sh.se.

får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrigt

Med anledning av spridningen av coronaviruset kommer Södertörns högskola under vårterminen att ha undervisning på campus endast i begränsad omfattning. Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. På kursen Grekiska för filosofer planeras all undervisning vara på campus, med ev. undantag. Information kring din kurs kommer att finnas på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder.

Vänligen notera att schemat ovan är preliminärt och kan komma att ändras.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2021-03-08. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.

Om du har frågor vänligen kontakta filosofi@sh.se.