Kurs: Miljövetenskap C - SH-44146 - 30 hp

Webbregistrering 2021-01-07 – 2021-01-12

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Om du är antagen till kursen kommer du i slutet av december få en kallelse till webbregistrering via e-post.

Observera att du måste registrera dig på kursen senast 12 januari för att behålla din plats. Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 12 januari.

Är du antagen med villkor behöver du uppvisa dokument som styrker din behörighet innan registrering.

Valbara moment

Kursen består av 15hp valbara moment och 15hp examensarbete.
När du har registrerat dig behöver du kontakta naturochmiljo@sh.se och meddela vilka valbara moment du vill läsa. Du kan välja något av följande alternativ:

Alternativ 1. Statistik för miljövetare 7,5 hp och Kvalitativ metod i miljövetenskap 7,5 hp. Schema Länk till annan webbplats.
Alternativ 2. Naturresurshushållning 15 hp. Schema Länk till annan webbplats.

Se kursplan Länk till annan webbplats. för beskrivning av de valbara momenten.

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2021-01-12. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.