Program: Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi - SH-43962 - 180 hp

Registrering

Obligatorisk registrering via e-post
Du tackar ja - eller nej - till din plats på programmet genom att skicka ett mejl till journalistik@sh.se mellan 7 - 13 januari 2021.
Det är viktigt att du i mejlet uppger namn, personnummer samt vilket program som registreringen avser.

Med anledning av spridningen av coronaviruset kommer Södertörns högskola under vårterminen att ha undervisning på campus endast i begränsad omfattning. Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. Information kring ditt program/din kurs kommer att finnas på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder.

Vänligen notera att schemat ovan är preliminärt och kan komma att ändras.

Övrig information

Första två terminerna studerar man sitt inriktningsämne, Etnologi A+B, och från den tredje terminen studerar man Journalistik.