Program: Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi - SH-43948 - 180 hp

Registrering

Obligatorisk registrering via e-post
Du tackar ja eller nej till din plats på programmet genom att skicka ett mejl till journalistik@sh.se mellan 7 - 13 januari 2021.
Det är viktigt att du i mejlet uppger namn, personnummer samt vilket program som registreringen avser.

Övrig information

Första två terminerna studerar man sitt inriktningsämne, Sociologi A+B, och från den tredje terminen studerar man Journalistik.

Med anledning av spridningen av coronaviruset kommer Södertörns högskola under vårterminen att ha undervisning på campus endast i begränsad omfattning. Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. Information kring ditt program/din kurs kommer att finnas på Studiewebben, den digitala lärplattform som högskolan använder.
Vänligen notera att schemat ovan är preliminärt och kan komma att ändras.