Program: Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad - SH-34001 - 210 hp

Webbregistrering 2024-01-02 – 2024-01-07

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked, kommer du att få ett mail från Södertörns högskola med information om hur du får ett SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Till dig som börjar den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen:

Under hela utbildningen kommer ni att ha er undervisning på tisdagar, precis som ni tidigare har fått information om. De första tre undervisningsdagarna kommer dock att bestå av introducerande information och undervisning på plats, som är gemensam för den erfarenhetsbaserade och den ordinarie utbildningen. Det gäller alltså måndag 15/1, tisdag 16/1 och onsdag 17/1. Ett mer detaljerat schema får ni senare. Den 15/1 ses vi i MB 416, kl. 8.00. Varmt välkomna!

Reserver

Reserver kallas i turordning från och med 2024-01-08. Kallelsen kommer till den mejladress som angetts på antagning.se Länk till annan webbplats.. Observera att svarstiden kan vara väldigt kort.