Program: Kandidatprogram i Liberal Arts - SH-42105 - 180 hp

Webbregistrering 2024-01-02 – 2024-01-12

Webbregistrering på programmets två obligatoriska kurser för vårterminen sker mellan ovan angivna datum.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. När du har ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna. Observera att du nu ska registrera dig på alla kurser för VT24 samtidigt.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Terminsstarten för programmets andra termin äger rum tisdag den 16 januari kl. 10-12 i sal MC233 då programkursen "Humanioras praktiker" startar.

Under vårterminen läser du två obligatoriska programkurser; "Forskningens praktiker" och "Humanioras praktiker". Utöver det läser ni valda kurser inom olika huvudområden.

Du kommer att få en kallelse via e-post i vecka 52 (efter jul). Observera att du måste registrera dig på båda programkurserna inom webbregistreringsperioden. Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 12 januari på filosofi@sh.se. För webbregistreringsdatum för de valda kurserna, se kallelsen.

Se löpande information om dina kurser i programmets studiewebb i Canvas (kräver kursregistrering) och eventuella schemaändringar för kurserna i schemalänkarna här. Canvassidan för programmet publiceras tidigast i v. 1.