Program: Kandidatprogram i Liberal Arts - SH-42195 - 180 hp

Webbregistrering 2024-01-02 – 2024-01-12

Webbregistrering på programmets alla kurser för vårterminen sker mellan ovan angivna datum.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. När du har ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna. Observera att du nu ska registrera dig på alla tre kurser för VT24.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Terminsstarten för programmets sista termin äger rum måndagen den 15 januari kl. 10-12 i sal MC233 då programkursen "Samtidens offentligheter" startar.

Under vårterminen läser du tre kurser; "Samtidens offentligheter", "Praktik" och "Humaniora inför framtiden".

Du kommer att få en kallelse via e-post i vecka 52 (efter jul). Observera att du måste registrera dig på alla tre kurserna inom webbregistreringsperioden. Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 12 januari på filosofi@sh.se.

Är du antagen med villkor kommer du inte att kunna webbregistrera dig förrän du är behörig till kursen. Dispensansökningar ska ha inkommit till oss senast söndag 7 januari. Blankett hittar du på sh.se samt bifogas i kallelsemailet.

Se löpande information om dina kurser i programmets studiewebb i Canvas (kräver kursregistrering) och eventuella schemaändringar för kurserna i schemalänkarna här. Canvassidan publiceras tidigast i v. 1.