Program: Masterprogram i Filosofi - SH-42018 - 120 hp

Webbregistrering 2024-01-02 – 2024-01-16

Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum.

Innan du kan webbregistrera dig behöver du inloggningsuppgifter, ett SH-konto. När du har har ditt SH-konto kan du webbregistrera dig.

Du gör så här:

  • Logga in på Student-Ladok genom att klicka på länken "Till webbregistrering"
  • Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
  • Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
  • Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
  • Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
  • Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Observera: Om du vill registrera dig på flera kurser måste du klicka på registreraknappen för varje kurs för sig.

Övrig information

Kursstarten för programmets sista termin och kursen masteruppsats, äger rum onsdagen 17 januari kl. 14-16 i sal MD227.

Om du redan läser masterprogrammet i filosofi med start HT22 kommer du att antas till kursen utan att behöva göra något. Observera att du själv måste registrera dig på kursen inom webbregistreringsperioden. Får du problem att registrera dig via webben, kontakta oss senast 16 januari på filosofi@sh.se.

Se löpande information om din kurs i programmets studiewebb i Canvas (kräver kursregistrering) och eventuella schemaändringar för kursen i schemalänken här. Canvassidan publiceras tidigast i v. 1.