Student

Studentförsäkring

Som student på Södertörns högskola omfattas du av en statlig personskadeförsäkring som bekostas av högskolan.

Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, så i ditt fall Södertörns högskola. Försäkringsskyddet omfattar olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Självrisken är 500 kronor.

Se hela försäkringsvillkoren Personskadeförsäkring för studenterPDF

Om skada har skett

Om du har råkat ut för skada som täcks av försäkringen:

  • Skriv ut, fyll i och underteckna en skadeanmälanPDF.
  • Lämna/skicka in skadeanmälan till högskolans handläggare på Studentavdelningen för påskrift. Obs! Skadeanmälan ska skickas in snarast efter olyckstillfället. Du måste emellertid oftast själv betala eventuella kostnader först och därefter begära ersättning. Originalkvitton ska bifogas skadeanmälan.

Kontaktuppgifter personskadeförsäkringen

E-post: exchange@sh.se

Observera att du saknar skydd under fritiden om du inte tecknar en privat olycksfallsförsäkring.

Mer information

Läs mer om försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsidalänk till annan webbplats.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-26