Student

Studiewebben - din lärplattform

Studiewebben är Södertörns högskolas lärplattform. Det vill säga den digitala yta där du hittar schema, kursplan och litteraturlista. I Studiewebben lämnar du in uppgifter, kommunicerar med din lärare, tar del av artiklar läraren lämnar ut med mera.

OBS! Vänta minst två timmar innan du loggar in efter registreringen och aktiveringen av ditt SH-konto. Det kan ta lite tid för våra system att lagra all data.

Du kan klicka dig runt och utforska Studiewebben innan du börjar din kurs. Du kan titta i kursrummet Kom igång med Studiewebben Länk till annan webbplats. redan nu. För att kunna se och komma åt den kurs du ska läsa behöver du dock vara registrerad och ha ett SH-konto.

Problem eller frågor?

Har du problem med vissa funktioner i Studiewebben (logga in, anmäla dig till grupp, ladda upp dokument, och så vidare)? Har du tips på förbättringar eller har du en allmän fråga? Välkommen att kontakta info@sh.se.

Fördröjd inloggning efter att du registrerat dig för första gången

Det tar en stund innan du kan logga in efter att du registrerat dig via webbregistrering eller blivit registrerad av administratör. Det här är tiden det tar innan registreringen slagit igenom. Du kan alltså behöva vänta (upp till fyra timmar) innan du kommer åt dina kursrum.

Södertörns högskola vill att så många som möjligt ska kunna använda vår lärplattform. Denna redogörelse beskriver hur Studiewebben uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelsen innehåller också hittills kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet i Studiewebben Canvas

Canvas är en kommersiell produkt, designad och utvecklad i enlighet med den internationellt erkända standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Canvas är delvis förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Delvis förenlig på grund av de brister som beskrivs i avsnitten nedan.

Detaljerad information om systemleverantörens arbete kring att förbättra tillgänglighet (på engelska): https://www.instructure.com/products/canvas/accessibility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kända brister

Myndigheten för digital förvaltning har 142 riktlinjer för webbplatser i offentlig service, som bygger på standarden WCAG.

Det kan finnas brister i sidornas innehåll.

Dokument

 • Bilder kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Felaktigt formaterade PDF-dokument.
 • Vissa dokument har skannats men inte OCR-bearbetats.
 • Tabeller i dokumenten kan ha felaktig eller sakna rubrikstruktur.
 • Språkangivelser kan saknas.
 • Formatering i text kan saknas rörande rubriker.

Ljud och rörlig bild

 • Det finns videofilmer i lärplattformen som saknar undertexter eller som inte uppfyller de rekommendationer som finns för textning.
 • Det förekommer videofilmer i lärplattformen som saknar syntolkningsalternativ.
 • Poddar eller ljudfiler saknar textad version.

Bilder, diagram & animationer

 • Vissa innehållsbärande bilder och diagram i lärplattformen saknar textalternativ eller är inte tillräckligt beskrivande.
 • Brist att text i vissa fall kan visas som bild.

Länkar

 • Vissa användargenererade länkar i lärplattformen är inte tydligt beskrivna och tillgängliga.

Kontrast

 • Generellt kan det finnas avsnitt med bristande kontrast mellan text och bakgrund som inte är tillgängligt.

Layout, sidor & rubriker

 • Generellt kan det kan finnas avsnitt med bristande kontrast mellan text och bakgrund.
 • Vissa sidor har identiska titlar, men olika innehåll och är därmed inte tillgängliga.
 • Visst användargenererat innehåll i lärplattformen (t.ex. sidor eller tabeller) är inte tillgängligt avseende rubriker, ledtexter och etiketter.
 • Vissa sidtitlar är inte tillräckligt beskrivande.
 • Vissa användargenererade länkar är inte tydligt beskrivna och tillgängliga.
 • Kan finnas brister rörande navigationens strukturutformning.
 • Det kan finnas HTML-innehåll som innehåller länkar utan urskiljbar text.

Test av Studiewebben Canvas

Utifrån de riktlinjer som Södertörns högskola tar fram för hur vi ska testa vår site mot bristande tillgänglighet kommer arbetet med att följa upp Studiewebbens nivå av tillgänglighet påbörjas under hösten 2022.

Vad gör jag om jag inte kan använda delar av Studiewebben?

Om du behöver innehåll från Studiewebben som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på info@sh.se.

Hur rapporterar jag brister i Studiewebben Canvas tillgänglighet?

Vi arbetar löpande för att förbättra Studiewebben utifrån WCAG rörande tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, anmäl via info@sh.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Gå till DIGG:s webbplats (Webbvy Länk till annan webbplats.)

Mer information

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (Webbvy) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-13