Student

Utbildningsexpeditioner

Det finns tre utbildningsexpeditioner på högskolan som tillhör olika institutioner. Var och en ansvarar för att det praktiska ska fungera runt de program och kurser som tillhör respektive institution.

Här kan du som student få hjälp med det mesta som rör dina studier från den första dagen till den sista.

På utbildningsexpeditionen kan du:

  • Anmäla tidigt avbrott på en kurs/program om du vill sluta på en kurs men ha möjlighet att söka den en annan gång.
  • Ansöka om att omregistrera dig om du redan har gått en kurs men har poäng kvar att ta. Det kan finnas skillnader i om detta görs via en utbildningsexpedition. Hör gärna av dig till ditt ämne för hur just du ska gå till väga.
  • Kvittera ut din rättade tentamen.
  • Lämna in hemtentor och uppgifter som vidarebefordras till läraren.
  • Hämta blanketter för att ansöka om att få poäng tillgodoräknade i din utbildning.
  • Ansöka om studieuppehåll.

En del av ärenden du kan få hjälp med på utbildningsexpeditionen kan du också klara av via vår hemsida i de fall utbildningsexpeditionen inte har öppet.

Utbildningsexpeditioner

MD 5 – Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik och Institutionen för historia och samtidsstudier

Ämnen hos Naturvetenskap, miljö och teknik:

Biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete.

Ämnen hos Historia och samtidsstudier:

Arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap.

Besökstider:

Måndag–torsdag klockan 12.30–15.00

Europaprogrammet - europaprogrammet@sh.se
Religionsvetenskap - religion@sh.se
Arkivvetenskap - arkivvetenskap@sh.se
Etnologi, Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling - etnologi@sh.se
Historia, Historikerprogrammet - historia@sh.se
Arkeologi - arkeologi@sh.se
Idéhistoria, samtid och kulturarv - idehistoria@sh.se
Medieteknik - medieteknik@sh.se
Biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och internationellt samarbete - naturochmiljo@sh.se
Turismprogrammet och turismvetenskap - turism@sh.se
Interkulturellt företagande - ikf@sh.se

Stängt på grund av nationella helgdagar:
18 april öppet endast 12.30 - 13.30
30 april öppet endast 12.30 - 13.30
30 maj stängt
6 juni stängt
20 juni öppet endast 12.30 - 13.30

Stängt på grund av personalmöte:

Stängt på grund av personalutbildning:
14 mars

Stängt på grund av planering:

Stängt på grund av semester:

MD 579 – Institutionen för kultur och lärande, Lärarutbildningen och Polisutbildningen

Ämnen:

Engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, lärarutbildningen, polisutbildningen, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, praktisk kunskap, retorik och svenska.

Besökstider:

Måndag-torsdag 12.30-15.00
Fredag 12.00-13.00

Kultur och lärande (IKL):
Den praktiska kunskapens teori - cpk@sh.se
Engelska - english@sh.se
Estetik - estetik@sh.se
Filosofi - filosofi@sh.se
Genusvetenskap- genus@sh.se
Konstvetenskap - konstvetenskap@sh.se
Litteraturvetenskap - litteraturvetenskap@sh.se
Medie- och kommunikationsvetenskap - mkv@sh.se, mkv.distans@sh.se, mkv.master@sh.se
Pedagogik - pedagogik@sh.se
Romska studier - ffrs@sh.se
Svenska - svenska@sh.se

Lärarutbildningen - lararutbildning@sh.se
08-6084642, må-to 12.30-14.00 (endast frågor rörande lärarutbildningen!)

Polisutbildningen - polisutbildning@sh.se

Stängt dessa datum vt 2019:
18-19 april
30 april öppet endast 12.30-14
1 maj
14 maj
24 maj
27 maj
30-31 maj
6-7 juni
21 juni

Expeditionen stänger på MD5 24 maj och öppnar igen 28 maj på ME4.

ME 509 – Institutionen för samhällsvetenskaper

Ämnen:

Företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.

Besökstider

Måndag – torsdag klockan 12:30 - 15:00

Företagsekonomi och handelsrätt - fek@sh.se
Journalistik - journalistik@sh.se
IMER-programmet - imer@sh.se
Nationalekonomi - nek@sh.se
Offentlig förvaltning A- offentligforvaltning@sh.se
Offentlig rätt - offentligratt@sh.se
Personalvetarprogrammet - pvp@sh.se
Psykologi - psykologi@sh.se
Socionomprogrammet och socialt arbete - socionomprogrammet@sh.se
Sociologi - sociologi@sh.se
Statsvetenskap och internationella relationer - statsvetenskap@sh.se
Vägledd yrkespraktik - yrkespraktik@sh.se

Stängt på grund av nationella helgdagar:
18 april öppet endast 12.30 - 13.30
30 april öppet endast 12.30 - 13.30
30 maj stängt
6 juni stängt
20 juni öppet endast 12.30 - 13.30

Stängt på grund av personalmöte:

Stängt på grund av personalutbildning:
14 mars

Stängt på grund av planering:

Stängt på grund av semester:

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-04-23