Erfarenhetsforum om våldsvågen, professionerna och framtiden 
30 januari 2024 Södertörns högskola, plats: Svarta lådan kl. 15.30–18.00      

Rapporter om våld i samhället har på senare tid gjort ett allt större avtryck i det offentliga samtalet men också i den privata sfären.

En del yrkesgrupper möter och påverkas av det som idag kallas för ”våldsvågen” och dess konsekvenser mer direkt än andra. Syftet med den här eftermiddagen är att uppmärksamma hur erfarenheterna ser ut. hos de professioner som möter våld i sin yrkesutövning. Hur låter berättelserna inifrån verksamheterna? Vilka observationer görs av de som möter våldet och vilken lägesbild växer fram när deras beskrivningar läggs sida vid sida? 

Vi riktar också blicken framåt – vilka möjligheter finns att hantera våldsvågen, på kort och lång sikt? Hur kan olika yrkesgrupper och verksamheter stödja varandra? Och vad kan en högskola bidra med? 

 
Immersive Reader in Microsoft Forms allows you to hear the text of a form title and questions read out loud while following along. You can find the Immersive Reader button next to form title or questions after activating this control. You can also change the spacing of line and words to make them easier to read, highlight parts of speech and syllables, select single words or lines of words read aloud, and select language preferences.
1.Uppge nedan om du kan delta
2.Namn
3.Titel
4.Mejl
Never give out your password.Report abuse