Anders Burman

Anders Burman

Professor

Senior Lecturer

+46 8 608 45 79 +4686084579

Historical and Contemporary Studies

F814

Anders Burman är docent i idéhistoria. Han har arbetat som lärare vid Södertörns högskola sedan 1999 (tillsvidareanställd sedan 2009) och disputerade 2005 på en idéhistorisk avhandling om Carl Jonas Love Almqvists samhällstänkande. Hans nuvarande forskningsintressen är pedagogikens idéhistoria (framför allt olika bildningstraditioner), politisk filosofi och kritisk teori. Sedan 2010 ansvarar han för skriftserien Södertörn Studies in Higher Education.

Burman har undervisat på praktiskt taget hela grundkursen i idéhistoria och flera moment på de högre nivåerna – däribland kursen Samtida kulturteori och politisk filosofi och olika fördjupningskurser om Hegel, Marx, Dewey, Gadamer och Arendt – liksom inom lärarutbildningen och andra program, t.ex. Konst, kultur och ekonomi.

Pågående forskning
• Uppsatser och bok om bildning och liberal education.
• Uppsatser och bok om hegeliansk marxism, tillsammans med Anders Bartonek.
• Att läsa Arendt, redaktör (Tankekraft).
• Antologi med politiska texter av Hannah Arendt (Tankekraft).
• Filosofen Viktor Rydberg (bok).
• Kommenterad förteckning över C.J.L. Almqvists tidningsartiklar 1839–1851.
• Utgivning av tidningsartiklar i Almqvists Samlade Verk.

Publikationer (i urval)
Monografier:

1. Anders Burman, Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi (Hägersten: Tankekraft, 2016), 352s.

2. Anders Burman, Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år (Lund: Studentlitteratur, 2014), 296s

3. Anders Burman, Politik i sak. C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839–1851, diss. (Stockholm/Stehag: Symposion 2005), 446s.

Redaktörskap:
1. Anders Burman (red.), Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet (Stockholm: Axl Books 2014), 350s.
2. Anders Burman & Inga Sanner (red.), Upplysningskritik (Stockholm/Höör: Symposion, 2014), 260s.
3. Anders Burman (red.), Den reflekterade erfarenheten. John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande, Södertörn Studies in Higher Education 5 (Huddinge: Södertörns högskola, 2014), 218s.
4. Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Tillsammans. Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen (Stockholm: Atlas, 2014), 624s.
5. Anders Burman (red.), Att växa som människa. Om bildningens traditioner och praktiker, Södertörn Studies in Higher Education 4 (Huddinge: Södertörns högskola, 2014), 327s.
6. Anders Burman (red.), Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser, Södertörn Studies in Higher Education 3 (Huddinge: Södertörns högskola, 2014), 513s.
7. Anders Burman & Rebecka Lettevall (red.), Tysk idealism (Stockholm: Axl Books, 2014), 412s; utvidgad version av ett temablock om tysk idealism i Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2011.
8. Anders Burman, Rebecka Lettevall & Sven-Eric Liedman (red.), Löftet om lycka. Estetik, musik, bildning(Göteborg: Daidalos, 2013), 355s.
9. Anders Burman & Anders Bartonek (red.), Att läsa Hegel (Stockholm: Tankekraft, 2012), 421s.
10. Anders Burman & Per Sundgren (red.), Svenska bildningstraditioner (Göteborg: Daidalos 2012), 340s.
11. Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen(Stockholm: Atlas 2011), 301s.
12. Ulrika Björk & Anders Burman (red.), Konsten att handla – konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska (Stockholm: Axl Books 2011), 244s.
13. Anders Burman (red.), Våga veta Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, Södertörn Studies in Higher Education 2 (Huddinge: Södertörns högskola, 2011), 137s.
14. Anders Burman & Patrik Mehrens (red.), Det goda lärandet. En antologi om liberal ars education (Lund: Studentlitteratur, 2011), 199s.
15. Anders Burman, Roland Lysell & Jon Viklund (red.), Dramatikern Almqvist (Hedemora: Gidlunds 2010), 284s.
16. Anders Burman & Per Sundgren (red.), Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman(Göteborg: Daidalos 2010), 403s.
17. Anders Burman, Ana Graviz & Johan Rönnby (red.), Tradition och praxis i högre utbildning. Tolv ämnesdidaktiska studier, Södertörn Studies in Higher Education 1 (Huddinge: Södertörns högskola, 2010), 244s.
18. Anders Burman, Bosse Holmqvist & Shamal Kaveh (red.), Temablock: teorireception, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2008.
19. Bertil Romberg, Eremiten i världsbullret. Om C.J.L. Almqvist, red. Anders Burman, Jonas Ellerström & Roland Lysell (Lund: Ellerströms 2007), 214s.
20. Anders Burman & Benny Jacobsson (red.), Över tid och rum. En antologi tillägnad Bo Lindberg(Stockholm: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 2003), 234s.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA

The researcher is not participating in any projects at this moment.