Internationella kvinnodagen

Inför den 8 mars har vi samlat en del av den forskning vid Södertörns högskola som är inriktad på kvinnor, genus, jämställdhet och könsroller.

Följ vardagen på Södertörns högskola!

Sök fram din utbildning bland högskolans program och kurser

 

Utbildningskatalogen