Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-44813

 • Anmälan

  Start: VT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-44814

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-44824

 • 2019-09-15

  Start: VT20100%Dag

  Anmälningskod: SH-44825

Miljö och utveckling

Program 180 högskolepoäng

Bli miljöambassadör för världen! Programmet ger dig breda kunskaper inom miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. Det här är en unik kombination av natur- och samhällsvetenskap som ger dig verktygen för att jobba med utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Utbildningens innehåll

Programmets mångvetenskapliga profil ger dig en helhetssyn på sambandet mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling. Kunskaperna om dessa samband växer snabbt och de behöver tillämpas inom offentlig förvaltning, privata företag och i internationella samarbeten.

Huvudområdet för utbildningen är miljövetenskap som är en kombination av natur- och samhällsvetenskaper. Du får bland annat jobba med ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, juridik, förvaltning och ekonomi. Du får lära dig hur jorden fungerar, varför miljöproblem uppstår, hur de påverkar människan och ekosystemen samt olika vägar för att försöka lösa problemen. Du får kunskaper om de institutioner, lagar och regelverk som du behöver förhålla dig till när du ska arbeta med miljöfrågor.

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment och lär dig också att hantera miljöanalytiska redskap som till exempel GIS (geografiska informationssystem).

Programmet startar både vår- och hösttermin. De två första åren läser du en sammanhållen utbildning med miljövetenskapliga kurser. Det tredje året väljer du bland valbara C-kurser, till exempel Naturresurshushållning, Geografisk informationsbehandling för miljövetare, Östersjöns ekosystem och naturresurser, Miljökonsekvensbeskrivning, Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi, eller Miljö och utveckling i syd. Du kommer att jobba i nära samarbete med dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap

Efter utbildningen

Studierna ger dig en bred kompetens för arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling inom exempelvis offentlig förvaltning eller det privata näringslivet. Våra utbildningar ger också goda karriärmöjligheter för arbete utomlands med hälsa, miljö och utvecklingsfrågor. Den mångvetenskapliga inriktningen och programmets bredd ger starka konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Höstintag: Introduktion till hållbar utveckling, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori. Vårintag: Introduktion till hållbar utveckling, Ekofysiologi, Naturens processer.Höstintag: Statistik för miljövetare, Ekofysiologi, Naturens processer. Vårintag: Statistik för miljövetare, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori.
År 2Termin 3Termin 4
Höstintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt. Vårintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologiHöstintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi. Vårintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt.
År 3Termin 5Termin 6
Valbara C-kurserValbara C-kurser, Examensarbete

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Per Nordenfalk har läst programmet Miljö och utveckling

Per Nordenfalk har läst programmet Miljö och utveckling

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.