Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Här finns vi

Medieteknikens undervisningslokaler finns i specialanpassade lokaler i C-flygeln i Moas båge, Södertörns högskola. Välkommen att besöka oss i två plan:

Plan 5:
Designstudio, spelstudio och en projektsal för Spelprogrammet.

Plan 4:
Videosal, redigeringsrum, datorsalar för stationära (Mac och PC)
och bärbara datorer och Torget, en öppen undervisningsmiljö som kan anpassas till flera ändamål, från utställningar till föreläsningar.

Lärarkollegiets tjänsterum finns i D-flygeln i Moas båge, på plan 3. Administrationen finns i samma flygel, på plan 5.

Foto från designstudion  Foto från spelstudion  MAC-datorer i klassrum

 

Hitta hit

Kontakta oss