Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Högskolan i siffror

Verksamhetsåret 2015

Utbildning och studenter

72 utbildningsprogram
Cirka 250 fristående kurser

11 212 studenter

6 829 helårsstudenter
5 405 helårsprestationer
79 % genomsnittlig prestationsgrad

71 % kvinnor
29 % män
 

Utbytesprogram
166 inresande helårsstudenter
99 utresande helårsstudenter
 

Forskning

414 publikationer, varav
225 refereegranskade artiklar
16 nya doktorander
15 disputationer inom samarbeten

Andel externa bidrag av total forskning 82 %

Studerande studenter.

Personal

865 anställda (=655 helårsarbetskrafter), varav:
63 professorer
87 doktorander med anställning
35 bibliotekspersonal
64 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 727 950 tkr
Verksamhetens kostnader: 714 826 tkr
Årets kapitalförändring: 13 124 tkr
Grundutbildningens andel: 62 %
Forskningens andel: 38 %
Myndighetskapital: 105 487 tkr
Oförbrukade bidrag: 181 060 tkr