Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Högskolan i siffror

Verksamhetsåret 2016

Utbildning och studenter

70 utbildningsprogram
Cirka 250 fristående kurser

10 949 studenter

6 672 helårsstudenter
5 398 helårsprestationer
81 % genomsnittlig prestationsgrad

70 % kvinnor
30 % män
 

Utbytesprogram
188 inresande helårsstudenter
110 utresande helårsstudenter
 

Forskning

436 publikationer, varav
227 refereegranskade artiklar
8 nya doktorander
14 disputationer inom samarbeten

Andel externa bidrag av total forskning 79 %

Studerande studenter.

Personal

860 anställda (=695 helårsarbetskrafter), varav:
64 professorer
74 doktorander med anställning
39 bibliotekspersonal
64 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 769 617 tkr
Verksamhetens kostnader: 757 677 tkr
Årets kapitalförändring: 11 939 tkr
Grundutbildningens andel: 64 %
Forskningens andel: 36 %
Myndighetskapital: 117 752 tkr
Oförbrukade bidrag: 187 404 tkr