Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Föreståndare

Eva Schwarz
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Lärare och forskare

Jonna Bornemark
Docent
Lektor
Stina Bäckström
Fil dr
Lektor
Carl Cederberg
Docent
Lektor
Ulla Ekström von Essen
Docent
Lektor
Idéhistoria, Praktiska kunskapens teori
Martin Gunnarson
Fil dr
Lektor
Krystof Kasprzak
Fil dr
Lektor
Ursula Naeve-Bucher
Fil dr
Lektor
Lärarutbildningen: Samordnare för fristående kurser inom LU samt RUC
Adrian Ratkic
Fil dr
Lektor
Eva Schwarz
Docent
Ämnessamordnare
Lektor
Fredrik Svenaeus
Professor
Lotta Tillberg
Docent
Lektor

Doktorander

Anna-Mia Bergkvist
Doktorand
Maria Pröckl
Doktorand
CFPK
Patrick Seniuk
Doktorand
Mani Shutzberg
Doktorand
Anna Wennergren
Doktorand

Administrativ personal

Emil Sunnerfjell
Institutionssekreterare
Kritisk kulturteori: emil.sunnerfjell@sh.se; Centrum för praktisk kunskap: praktiskkunskap@sh.se; Högskolepedagogik: hp@sh.se