Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Samverkan

Inom ämnet medieteknik är samverkan och samproduktion med näringslivet och det omgivande samhället en viktig del av både forskning och utbildning. Ämnet bedriver aktivt flera olika samverkansprojekt och samproduktionsprojekt.

Inom forskning

Ämnets praktiknära och yrkesorienterade profil är en styrka vid forskning i samverkan med industri och samhälle. Ämnets forskning är ofta innovationsorienterad och sker därmed naturligt i samarbete med industriella parter. Designmetodologin ger ämnet ett arbetssätt som fungerar mycket väl vid forskningssamverkan genom dess stöd för kreativitet, innovation och samskapande. En viktig del av medieteknikämnets forskningsprofil är också att vara med och aktivt skapa nya forum och kanaler för medieteknisk forskning och samverkan i form av konferenser, tidskrifter och böcker.

Inom undervisning

Visning av projekt Flemingsbergsdalen för kursen IT, innovation och kreativitetÄmnet arbetar aktivt med att involvera företag, branscher och samhälle i undervisningen. Detta görs genomgående så att studenterna får möta omkringliggande samhälle tidigt i deras utbildningar och att vi lär dom att aktivt söka interaktion med människor och organisationer i samband med praktiska och reflekterande moment i deras utbildningar.

Ämnet bjuder in gästföreläsningar för våra olika studentgrupper. Ett exempel är serien öppna föreläsningar där studenter från Medieteknik A och B får möjlighet att träffa personer från olika branscher vilket ger dem en nyanserad bild av vad de kan arbete med när studierna är avslutade. I vissa av våra utbildningar erbjuds även studenterna 5–10 veckors praktik under den sista terminen. Praktiken ger studenterna en möjlighet att komma in i arbetslivet innan utbildningen avslutats. I många av våra kurser bidrar personer från relevanta branscher dels som gästföreläsare, dels som t ex beställare i samband med studentprojekt. Det bidrar till att kurserna får en branschförankring och att studenterna därmed får information om nyheter inom medieteknik från mediebranschen.

 

Öppna föreläsningar

Vill du se våra föreläsningar online? Besök MT-talks.
mttalks.se

Kontakt

Är du intresserad av att samverka med oss? T.ex. ta emot praktikanter? Maila oss.
medieteknik@sh.se