Om Södertörns högskola / Personal

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Svenska

Tjänstledig till och med 2018-05-14, hänvisning till

Kontaktuppgifter

Hedda Söderlundh
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 47 23
Fax: 08-608 44 80
PB 238 Primus

Hedda Söderlundh är anställd som lektor i svenska vid Södertörns högskola sedan hösten 2013.  

Forskning

Min avhandling har titeln Internationella universitet – lokala språkval (Uppsala 2010) och handlar om bruket av talad svenska i engelskspråkig undervisning vid svenska universitet. Undersökningen är baserad på etnografiska observationer av undervisningssammanhang samt analyser av samtal.

Under 2011-2013 deltog jag i Malmö högskolas postdoktorprogram för kvalitetsutveckling i högre utbildning  med ett forskningsprojekt om internationalisering av högre utbildning:  Hur ser den internationalisering som omtalas i universitetens handlingsplaner ut i realiteten? När i undervisningen uppstår ett internationellt undervisningsklimat och vad är det som gör undervisningen just internationell? Frågorna undersöks med hjälp av samtalsanalys.

Ett annat forskningsintresse rör myndighternas textproduktion. I antologin Myndigheterna har ordet (samförfattad med Catharina Nyström Höög och Marie Sörlin) bidrar jag bland annat  med kapitlet "Myndigheternas textproduktion – skribenter och texter vid Försäkringskassan", där jag med hjälp av observationer och intervjuer kartlägger hur textproduktionen går till vid Försäkringskassan och på vilket sätt som texternas utformning påverkas av miljön.

 

Mer om Hedda Söderlundh

Ämnen

Organisationstillhörighet