Om Södertörns högskola / Personal

Johan Eriksson

Kontaktuppgifter

Johan Eriksson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 67
Fax: 08-608 43 40
ME 122d Moas Båge

Jag är professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Tidigare har jag bland annat varit forskningschef vid Utrikespolitiska institutet. Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan internationella relationer och jämförande politik, mer specifikt (1) expertmakt och relationen mellan vetenskap och politik samt (2) makt, teknologi och territorialitet i en globaliserad värld.

Min nuvarande forskning handlar framförallt om politik och visioner som rör rymden. Allt fler aktörer - såväl statliga som privata - har under senare år utvecklat nya rymdprogram, med allt djärvare mål, inte minst att skapa permanenta bosättningar på Mars. Östersjöstiftelsen finansierar ett nytt projekt om rysk rymdpolitik, med start hösten 2018. Här finns mer att läsa om rymdprojektet: http://ostersjostiftelsen.se/projekt/657-russia-in-space--continuity-and-change-in-russian-space-policy

Lyssna gärna på denna forskarpodd, där jag intervjuas om rymdpolitik:

https://soundcloud.com/sodertornshogskola/johan-eriksson

Empiriskt har min forskning handlat om vitt skilda frågor: kampen om hotbilden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, forskningsidéers betydelse för amerikansk utrikespolitik, baskisk och samisk kamp för självbestämmande, Internetsäkerhet och maktutövning i "cyberspace", rymdpolitik, kemikalieexperters riskbedömningar och politiska påverkan inom EU. Jag har författat ca 120 texter, inklusive sju böcker och en mängd vetenskapliga artiklar, bokkapitel, rapporter samt populärvetenskapliga texter.