Om Södertörns högskola / Personal

Johan Eriksson

Kontaktuppgifter

Johan Eriksson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 67
Fax: 08-608 43 40
ME 122d Moas Båge

Jag är professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Tidigare har jag bland annat varit forskningschef vid Utrikespolitiska institutet. Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan internationella relationer och jämförande politik, mer specifikt (1) expertmakt och relationen mellan vetenskap och politik samt (2) makt, teknologi och territorialitet i en globaliserad värld.

Min nuvarande forskning handlar framförallt om politik och visioner som rör rymden. Allt fler aktörer - såväl statliga som privata - har under senare år utvecklat nya rymdprogram, med allt djärvare mål, inte minst att skapa permanenta bosättningar på Mars. Östersjöstiftelsen finansierar ett nytt projekt om rysk rymdpolitik, med start hösten 2018. Här finns mer att läsa om rymdprojektet: http://ostersjostiftelsen.se/projekt/657-russia-in-space--continuity-and-change-in-russian-space-policy

Empiriskt har min forskning handlat om vitt skilda frågor: kampen om hotbilden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, forskningsidéers betydelse för amerikansk utrikespolitik, baskisk och samisk kamp för självbestämmande, Internetsäkerhet och maktutövning i "cyberspace", rymdpolitik, kemikalieexperters riskbedömningar och politiska påverkan inom EU. Jag har författat ca 120 texter, inklusive sju böcker och en mängd vetenskapliga artiklar, bokkapitel, rapporter samt populärvetenskapliga texter.

 

Mina senaste publikationer (2010-2018)

Newlove-Eriksson, Lindy, Giampiero Giacomello & Johan Eriksson (2018), “The Invisible Hand? Critical Information Infrastructures, Commercialization and Security”, International Spectator, 53 (2018) 2.

Eriksson, Johan and Gunilla Reischl (2018) “Worlds apart, worlds together: Converging and diverging frames of climate change and energy”, submitted.

Eriksson, Johan, “Sweden: The ‘Good’ Power?”, Chapter in forthcoming volume on middle powers, edited by Bertjan Veerbek and Giampiero Giacomello, Routledge.

Eriksson, Johan (2017) Rymdkolonier - från fantasi till verklighet? Världspolitikens Dagsfrågor nr 1, Utrikespolitiska institutet.

Eriksson, Johan and Johan Lagerkvist (2016) “Cybersecurity in Sweden and China: Going on the Attack?”, in Conflict in Cyberspace, edited by Jens Ringsmose and Karsten Friis. London: Routledge, Ch. 5 (pp. 83-94).

Eriksson, Johan (2016) “Forskarrollen II: att bli publicerad, befordrad och få anslag”, i Att forska: praktiker och roller, Linus Hagström et al (red.). Carlssons bokförlag, kap. 9 (ss. 183-205).

Eriksson, Johan (2016) [Book Review]: The Politics of Information. The Case of the European Union, edited by Tannelie Blom and Sophie Vanhoonacker (Palgrave), Journal of Common Market Studies 54(1): 204.

Eriksson, Johan (2015) [Editorial]: “Frontier Politics: The Realm of Dreamers”, Global Affairs 1(4-5): 365-67.

Eriksson, Johan (2015) “Think Tanks and European Foreign Policy: Transnational Politics of Expertise”, in Sage Handbook of European Foreign Policy, edited by Knud Erik Jørgensen et al, Ch. 31, pp. 442-457. London: Sage.

Eriksson, Johan (2015) “Global Cyber Freedom Starts at Home”, International Voices (UI Blog), September 2015.

Eriksson, Johan and Johan Lagerkvist (2015) “Internet freedom vs. cybersurveillance: Cybersecurity in Sweden and China”, paper presented at the International Studies Association annual convention, New Orleans, 18-21 February 2015.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2014) “International Relations, Digital Security, and Content Analysis: A Constructivist Approach”, in International Relations and the Global Politics of Science and Technology, edited by Maximilian Mayer et al. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan (2014) ”Konstruktivism”, in J. Tallberg och J. Gustavsson, eds. Internationella relationer. 3:rd edn. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Johan (2014) ”Maktkamp i rymden”, Internationella studier, Nr 3, ss. 26-28.

Eriksson, Johan (2014) ”Teknologi och internationell politik: vad säger forskningen?”, UI-bloggen, 25 april 2014. Stockholm: UI (www.ui.se)

Newlove-Eriksson, Lindy and Johan Eriksson (2014) “Global Governance of Cyber Security, ICT and Converging Technologies: Public-Private Relations and Accountability”, paper presented at the International Studies Association annual convention, Toronto, 26-29 March 2014.

Eriksson, Johan (2013), "On the Policy Relevance of Grand Theory", International Studies Perspectives.

Newlove-Eriksson, Lindy & Johan Eriksson (2013) "Governance Beyond the Global: Who Controls the Extraterrestrial?", Globalizations, 10(2): 277-292.

Eriksson, Johan & Giampiero Giacomello (2013) "Content Analysis in the Digital Age: Tools, Functions, and Implications for Security", in The Secure Information Society: Ethical, Legal and Political Challenges, edited by Sandro Gaycken & Jörg Krüger, Ch. 7, pp. 137-148. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan (2013) “Fruktar översvämning mest: Terrorism har inte lika hög prioritet i London”, Internationella Studier, Nr. 4, s. 40.

Eriksson, Johan (2013) ”Globalt maktskifte: inte bara en fråga om USA och Kina”, UI-bloggen, 26 augusti 2013. Stockholm: UI (www.ui.se)

Eriksson, Johan (2013) “Gränserna flyttas: Nu kan vi åka inrikesflyg mellan Dublin och New York”, Internationella Studier, Nr 4, p. 48

Eriksson, Johan (2013) “The ‘Clash of Civilizations’ and Its Unexpected Liberalism”, e-International Relations (http://www.e-ir.info/), March.

Eriksson, Johan (2013) “EU väl rustat för framtiden”, Internationella Studier, Nr 1: 58-59.

Eriksson, Johan (2013) “Think tanks and European foreign policy: Transnational politics of expertise”, paper presented at the SGIR/EISA conference in Warszaw, September 2013.

Newlove-Eriksson, Lindy and Johan Eriksson (2013) “The Global Diffusion of Nanotechnology: Opening Pandora’s Box?”, paper presented at the International Studies Association annual convention, San Francisco, 2-6 April 2013.

Eriksson, Johan (2012) Book review: Peter Håkansson’s United Nations Reformed: Responsibility, Protection and the Standing of States (PhD Diss.),  Statsvetenskaplig Tidskrift, 114(1).

Eriksson, Johan (2012) “Survival of the Fittest, Not the Strongest: Why the EU will prevail in the global power game”, UI Brief, Nr 17.

Eriksson, Johan & Lindy Newlove-Eriksson (2012) “Framtidens finns i stjärnorna”, Internationella Studier, Nr 3: 12-13.

Eriksson, Johan (2012) ”Känslor och individer styrs världens öde”, UI-bloggen, 30 januari 2012. Stockholm: UI (www.ui.se).

Eriksson, Johan & Ludvig Norman (2011) "Political Utilization of Scholarship: The Clash of Civilizations vs. Soft Power in US Foreign Policy, Review of International Studies 37(1): 167-185.

Eriksson, Johan (2011) ”Political Territories in a Global Era”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 113(1): 37-43.

Newlove-Eriksson, Lindy and Johan Eriksson (2011) “Governance beyond the global: Who controls the extraterrestrial”, paper presented at the International Studies Association annual convention, Montréal, 16-19 March 2011.

Eriksson, Johan, Michael Gilek & Christina Rüden, eds (2010) Regulating Chemical Risks: European and Global Challenges. Springer: Dordrecht.

Eriksson, Johan, Mikael Karlsson & Marta Reuter (2010) Politics of Expertise in the European Regulation of Chemicals: Technocracy, Politicization and Non-Involvement, Review of Policy Research 27(2).