Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43814

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43860

Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi

Program 180 högskolepoäng

Vill du arbeta med att studera och utveckla organisationer och företag? Det kan handla om rekrytering, kompetensutveckling, kommunikationsträning, analys och strategisk planering. Utbildningen ger perspektiv på det moderna arbetslivet och kunskap om hur man tar till vara och utvecklar människors yrkesmässiga kreativitet.

Utbildningens innehåll

När du söker Personalvetarprogrammet hos oss, väljer du samtidigt vilken inriktning du ska studera. Inriktningen omfattar totalt 90 högskolepoäng (en filosofie kandidatexamen). Du hittar mer information om vad ämnena handlar om under inriktningarnas webbplatser.

Programmet inleds med en bastermin som är gemensam för samtliga studenter. Först ges en bred introduktion till det moderna arbetslivet med fokus på sociologiska och psykologiska aspekter, allt från hur människor upplever sina vardagliga villkor till övergripande förändringsprocesser. Sedan följer mer ingående genomgångar av etnicitet och genus. Under terminerna två och tre fördjupar du kunskaperna i din valda inriktning på A- och B-nivå.

Psykologin handlar om hur människor tänker, känner och handlar i relationer, olika livsfaser och sammanhang. På Södertörns högskola betonas faktorer och processer som leder till balans och utveckling under livets gång. Utbildningen med inriktningen psykologi förutsätter god läsförståelse på engelska.

Sociologi som vetenskap intresserar sig för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen. Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar.

Termin fyra består av kurser som behandlar viktiga förutsättningar för ett effektivt och framgångsrikt personalarbete med retorik, arbetsrätt och organisationsteori. Under termin fem sker en fortsatt fördjupning i din valda inriktning med teorikurser och författande av ett självständigt arbete (C-uppsats).

Den avslutande termin sex är direkt inriktad mot centrala arbetsuppgifter och problemområden som möter en yrkesverksam personalvetare. Delkurserna behandlar de moderna arbetsvillkoren, rekrytering och kompetensförsörjning. Halva terminen består av ett projektarbete som bedrivs i samverkan med organisationer och företag där studenten genomför ett realistiskt utredningsuppdrag.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi

Efter utbildningen

Som personalvetare kommer du att ha kompetens att arbeta med personal- och organisationsfrågor inom alla branscher. Utbildningen är bred och ger dig möjligheter att arbeta praktiskt, strategiskt eller förebyggande. Studierna förbereder dig för din framtida arbetsroll i tre olika arbetsområden: människa, verksamhet och regelverk. Du kan syssla med rekrytering och kompetensutveckling eller arbetsmiljöarbete. Du kan även söka dig till andra ansvarsområden som organisations- och ledarskapsutveckling. Andra arbetsuppgifter är löne- och försäkringsfrågor.

Personalvetare finns inom näringslivet och offentlig sektor och på större och mindre företag. Titeln på din framtida tjänst kan vara till exempel personalchef, personalansvarig, rekryterare, HR-ansvarig eller personalkonsulent. En del blir egna företagare och arbetar som personalkonsulter.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Bastermin om arbetslivet utifrån ämnena psykologi, sociologi, etnologi och genusvetenskapA-kurs i sociologi
År 2Termin 3Termin 4
B-kurs i sociologiOrganisation, retorik samt arbetsrätt
År 3Termin 5Termin 6
C-kurs i sociologiGränslöst arbete, rekrytering, personalutveckling samt projektarbete

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Sebastian Vesterlund har läst Personalvetarprogrammet

Sebastian Vesterlund har läst Personalvetarprogrammet

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.