Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43812

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43890

Logistik och ekonomi

Program 180 högskolepoäng

Logistik handlar om tajming. Material och varor ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt till konkurrensmässigt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan. I en global värld blir logistiken allt viktigare och efterfrågan på personal med logistikkunskaper på högskolenivå blir allt större. Utbildningen gör dig till expert på tajming, samtidigt som du får en ekonomexamen.

Utbildningens innehåll

Hur kan vi bli ännu bättre? Det här är en utbildning för dig som tycker om att planera, se helheter och ständigt vässa metoderna. Den passar både för dig utan tidigare erfarenhet inom området och för dig som redan jobbat med logistikfrågor. Programmet ger dig en ekonomexamen med specialinriktning mot logistik och omfattar förutom logistikmomenten även företagsekonomi och juridik.

Logistik förknippas ofta med fysiska transporter, till exempel lastbilar. Men i själva verket omfattar logistik det mesta som sker i företaget, från styrelsemötet till valet av transportform för varorna. Det gäller att optimera inköpskvantiteter, produktionsflöden, lagerhållning, marknadsaktiviteter och, inte minst, kapitalhantering. Väl koordinerade rörelser inom alla led är en av de viktigaste nycklarna till att företaget ska kunna uppvisa ett gott slutresultat. Av denna anledning spänner utbildningen över många företagsekonomiska områden.

Finansiering, inköp och transporter är centrala ämnen i utbildningen. Den allt viktigare näthandeln och hur internet påverkar företagandet är områden som du också kommer att studera. Även Lean-production som på senare år blivit mycket aktuellt studeras ingående.

Miljö och klimat hänger intimt samman med transporter. Vi har därför lagt stor vikt vid miljöperspektivet, liksom betydelsen av att kvalitetstänkande genomsyrar hela företaget. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. För att du ska få den allra bästa utbildningen anlitas även experter inom olika logistikområden. Teorier varvas med praktiska övningar, ofta i form av grupparbeten.

Studierna avslutas med en självständig C-uppsats där du har möjlighet att få ytterligare fördjupning inom logistikområdet. Uppsatsen kan innebära att du löser ett logistikproblem hos ett företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Näringslivet efterfrågar högskoleutbildade ekonomer med logistik som specialitet. Hittills har våra studenter haft lätt att få jobb efter utbildningen. Många har även snabbt fått avancerade arbetsuppgifter, till exempel som logistikchef, inköpschef eller befattningar inom finansieringsfunktionen.

Efter genomgånget program är du behörig att läsa vidare på magister- eller masterprogram inom företagsekonomi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Företagsekonomi AGrundläggande logistik, Tillämpad logistik – projekt, Grundläggande kvalitetsteknik, Grundläggande miljöteknik
År 2Termin 3Termin 4
Företagsekonomi B, Statistik för ekonomerTransportjuridik, Civilrätt, Företagsekonomi B
År 3Termin 5Termin 6
Transportsystem, Logistiksystem, Inköpslogistik, Tillämpad logistik 2Företagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Gönul Yasar har läst Logistik och ekonomi

Gönul Yasar har läst Logistik och ekonomi.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.