Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41802

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41851

Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa

Program 120 högskolepoäng

I masterprogrammet i etnologi får du fördjupa din etnologiska kompetens och dessutom en allmänhumanistisk och mångvetenskaplig orientering. Utbildningen passar för dig som är intresserad av kulturell variation i det mångetniska Europa och som siktar på en yrkeskarriär där du behöver kulturanalytisk kompetens, eller vill söka forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

Masterprogrammet i etnologi är ett tvåårigt program.

Första terminen innehåller två etnologiska delkurser (läses tillsammans med masterstudenter i etnologi) samt två mångvetenskapliga delkurser (läses tillsammans med magister- och masterstudenter från arkeologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap samt etnologi). Terminen inleds med en av de mångvetenskapliga delkurserna, som behandlar humanioras roll i samhället. Därpå följer den etnologiska delkursen Kultur- och samhällsanalyser som ger insikter i internationell kulturteori och centrala forskningsdebatter med fokus på tillämpningar inom etnologin. Kulturvetenskapliga metoder är även den en etnologisk delkurs och diskuterar kvalitativ forskningsmetodik med fokus på analysredskap och tolkningar. Terminen avslutas med den andra mångvetenskapliga delkursen som behandlar humanistisk vetenskapsteori.

Den andra terminen består av valbara kurser där studenten kan välja kurser som ges gemensamt på institutionen eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt) inom sitt specialområde. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Termin tre inleds med att du gör en yrkespraktik, till exempel på museum, ämbetsverk, inom någon kommun eller annan organisation. Att göra undersökningar på uppdrag av institutioner är idag ett arbetsfält för etnologer och praktiken ger färdigheter i att arbeta som yrkesverksam etnolog och tillika kontakter som kan vara värdefulla i ett framtida yrkesliv. För att stärka det vetenskapliga skrivandet på engelska läser du därefter Academic Writing in English. Terminens sista delkurs, Att kommunicera vetenskap, är en mångvetenskaplig delkurs (som läses tillsammans med masterstudenter från arkeologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap) och som tränar färdigheterna i vetenskapliga och populärvetenskapliga framställningar.

Fjärde terminen ägnas helt åt masteruppsatsen (30 högskolepoäng). I realiteten löper arbetet med uppsatsen genom hela utbildningen då samtliga delkurser, inklusive yrkespraktiken, ska kopplas till dess problemområde.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet etnologi

Efter utbildningen

Den typ av kvalificerad reflektion som utbildningen ger underlag för är eftertraktad i ett förändringsbenäget samhälle. Programmet ger kompetens för kvalificerat arbete inom till exempel museer, media, arkiv, myndigheter, fackliga och ideella organisationer samt kommuner (som kultursekreterare, eller inom integrationsfrågor etc.). Det finns även en växande marknad för kulturanalytiker som med egen firma erbjuder sin kompetens till organisationer, myndigheter och företag.

Programmet är även forskningsförberedande och ger behörighet att söka forskarutbildning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
1. Introduktion till området Historiska studier, 2. Kultur- och samhällsanalyser, 3. Kulturvetenskapliga metoder, 4. VetenskapsteoriValbara kurser
År 2Termin 3Termin 4
1. Yrkespraktik/internationella fältstudier, 2. Akademisk engelska, 3. Att kommunicera vetenskapMasteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.