Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41801

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41850

Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i etnologi är en utbildning i kulturanalytiska perspektiv där du får fördjupa ditt etnologiska teori- och metodkunnande. Utbildningen innehåller även mångvetenskapliga moment som ger dig en allmänhumanistisk orientering.

Utbildningens innehåll

Som magisterstudent i etnologi kommer du att möta studenter från ett bredare kulturvetenskapligt område. Du kommer att läsa kurser och delta i seminarieverksamhet i en mångvetenskaplig miljö som stimulerar till vidgade perspektiv och jämförelser mellan olika ämnestraditioner.

Magisterprogrammet är ett ettårigt program. Det innehåller två etnologiska delkurser (som läses tillsammans med masterstudenter i etnologi), två mångvetenskapliga delkurser (som även läses tillsammans med magister- och masterstudenter från ämnena arkeologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap) samt arbete med en magisteruppsats i etnologi.

Första terminen inleds med en av de mångvetenskapliga delkurserna som behandlar humanioras roll i samhället. Därpå följer de etnologiska delkurserna Kultur- och samhällsanalyser som handlar om internationell kulturteori och centrala forskningsdebatter samt Kulturvetenskapliga metoder som diskuterar kvalitativ forskningsmetodik – båda med fokus på tillämpningar inom etnologin. Terminen avslutas med den andra mångvetenskapliga delkursen som är inriktad på humanistisk vetenskapsteori.

Andra terminen består av arbete med en magisteruppsats i etnologi, där teorier, analysredskap och metoder från termin ett tillämpas i ett självständigt valt ämne.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet etnologi

Efter utbildningen

Programmet ger behörighet för att söka forskarutbildning och kompetens för arbete inom museer, media, arkiv, myndigheter, fackliga och ideella organisationer samt kommuner (som kultursekreterare, med integrationsfrågor, kulturminnesvård etc.). Utbildningen kan också ge specialkompetens i anslutning till andra yrkesutbildningar, som till exempel lärare och journalist.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
1. Introduktion till området Historiska studier, 2. Kultur- och samhällsanalyser, 3. Kulturvetenskapliga metoder, 4. VetenskapsteoriMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.