Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i religionshistoria, religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41825

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41827

Magisterprogram i religionsvetenskap

Program 60 högskolepoäng

Religionsvetenskaplig kompetens har, i och med medieutveckling, globalisering och internationell migration, blivit alltmer efterfrågad och arbetsfältet har vidgats med nya målsättningar och arbetsuppgifter. Magisterprogrammet i religionsvetenskap ger kompetens för att ta itu med arbetsuppgifter inom sektorer där sådana kunskaper är behövliga.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en humanistisk och samhällsvetenskaplig orientering. Programmet ger dig expertis inom ett specifikt religionsområde samt inom en specifik teoretisk och metodisk inriktning. Genom ett samarbete med ämnena etnologi, idéhistoria, historia och arkeologi ger programmet också gedigna kunskaper om en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Den första terminen ger en orientering i olika kulturvetenskapliga vetenskapstraditioner, teorier och metoder samt presenteras de samtida religionsvetenskapliga forskningsfronterna. Här läses också en kurs om ett speciellt religionsområde. Den andra terminen ägnas åt arbete med magisteruppsatsen. Under uppsatsarbetet följer du även forskarseminariet i religionsvetenskap samt det ämnesgemensamma magisterseminariet för Historiska studier.

Utbildningen ger också färdigheter som krävs för att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt kunna arbeta inom kvalificerad verksamhet. Den ger också färdigheter i projektplanering, muntlig och skriftlig presentationsteknik samt vetenskapskommunikation.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap

Efter utbildningen

Magisterprogrammet i religionsvetenskap ger en solid grund för att jobba inom sektorer där kunskaper om specifika religiösa traditioner, livsåskådning i allmänhet eller kulturfrågor är behövliga. Till exempel som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller journalist. Programmet ger också den kompetens och behörighet som är nödvändig för att söka forskarutbildning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
1. Introduktion till området Historiska studier, 2. De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 3. Vetenskapsteori, 4. Valbar kursMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.