Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-41815

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-41846

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi

Program 180 högskolepoäng

Programmet Interkulturellt företagande syftar till att utbilda, tillvarata och bygga upp kultur- och språkkompetenser som behövs i exempelvis små och medelstora företag på transnationella marknader. En kombination av företagsekonomi, humanvetenskap och språkstudier ger förståelse och förutsättningar för företagande i internationella sammanhang.

Utbildningens innehåll

Programmet Interkulturellt företagande (IKF) kombinerar ett humanioraperspektiv med ett tydligt arbetslivsfokus. Utbildningen förbereder dig för internationell entreprenörs- och affärsverksamhet, till exempel inom företag som har samarbete med eller appellerar till företag och marknader i Mellanöstern.

Genom programmet får du en kombination av företagsekonomisk, kulturvetenskaplig och humanistisk kunskap som inte bara är till nytta i företagsvärlden, utan som i många sammanhang är en förutsättning för företagande och entreprenörskap med internationella ramar.

Du kan välja etnologi, företagsekonomi eller religionsvetenskap som huvudämne och kommer utifrån detta val att skaffa dig en fördjupad kompetens inom just detta område. Programmet inleds med tre breddande terminer där du läser kurser i alla dessa tre ämnen. Detta upplägg innebär att du får en humanistisk och företagsekonomisk baskunskap som du sedan tar med dig in studierna av ditt valda huvudområde. Efter detta läser du en termins språkstudier, företrädesvis vid ett internationellt lärosäte. Dessa språkstudier har förutsättningar att ge goda möjligheter att etablera kontakter som gynnar internationella samarbeten. Under den avslutande terminen skriver du ett självständigt arbete (C-uppsats) inom ditt valda fördjupningsämne.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Det är i en nationell kontext ovanligt med yrkesinriktade humanioraprogram riktade mot den privata företagssektorn. Dock finns det en efterfrågan på interkulturell kompetens inom ramen för entreprenöriell verksamhet och företagande. Inte minst näringslivets organisationer (exempelvis handelskammare) understryker detta.

Uppfyllandet av lärandemålen ger dig möjlighet att söka arbete i:

 • internationella företag och förvaltningar
 • internationella organisationer och biståndsprojekt
 • inom internationell handel
 • serviceföretag till exempel inom turistnäringen.
Programmet syftar också till att ge förutsättningar för att engagera dig i eget interkulturellt företagande.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Religionsvetenskap A, 30 högskolepoängEtnologi A, 30 högskolepoäng
År 2Termin 3Termin 4
Företagsekonomi A, 30 högskolepoängFöretagsekonomi B, 30 högskolepoäng
År 3Termin 5Termin 6
Språkstudier, 30 högskolepoängFöretagsekonomi C, 30 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.