Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-42803

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42819

Estetikprogrammet

Program 180 högskolepoäng

Estetikprogrammet är en bred humanistisk utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med kultur. Inom utbildningen kopplas teoretisk kunskap samman med frågor rörande konst- och kulturvärlden.

Utbildningens innehåll

Estetikprogrammet ger dig en bred, teoretisk humanistisk utbildning vars inriktning du själv väljer. Inom utbildningen tränar du dig på att analysera, reflektera över och granska texter, samt på att skriva, läsa och tänka kritiskt. Du lär dig att tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttryck som film, konst och litteratur. Du utvecklar din förmåga till skriftlig framställning. Programmet inleds med ett års estetikstudier (60 högskolepoäng).

Under den första terminen introduceras du för den moderna kulturhistoria som har format dagens estetiska uttryck. Här ingår även en orientering i ett antal estetiska grundbegrepp och deras historiska och samtida betydelse. Under andra terminen står samtida teman i fokus, vilket innebär att vi granskar vår samtida kultur – orden, bilderna, ljuden och medierna som omger oss – och de teorier som fordras för att förstå den. Diskussionen förs i relation till aktuella frågor som rör litteratur, bild, teater, musik, arkitektur och film. Stor vikt läggs vid originalverk och teoretiska grundtexter liksom vid mötet med de olika konstarterna. Den teoretiska diskussionen förs alltid i mötet med estetiska verk.

Under det andra året studerar du något av följande ämnen: arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, idéhistoria, filosofi, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, svenska eller retorik. Du läser 90 högskolepoäng, inklusive uppsats, inom det ämne du väljer. Om du bestämmer dig för att fortsätta att läsa estetik som huvudämne väljer du ett av de valbara breddningsämnena inom vilket du läser 60 högskolepoäng. Den sista terminen utgörs av 30 högskolepoäng där teori och praktik möts. Terminen innehåller ett valfritt praktikmoment, en kurs i samarbete med en konst- och kulturinstitution samt en kurs där du utvecklar ditt skrivande och språk. Praktiken är en ingång till arbetslivet. Du kan bygga på utbildningen med 120 högskolepoäng, till en masterexamen, eller med 60 högskolepoäng som motsvarar en magisterexamen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde

Efter utbildningen

Programmet ger en bred kompetens vad gäller arbete inom kulturvärlden. Utbildningen förbereder för arbete inom media, utbildning, konst- och kulturinstitutioner, till exempel inom museiverksamhet, bokförlag, kulturjournalistik eller inom andra konstnärliga, kulturpolitiska och vetenskapliga verksamheter.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Estetik A, 30 hpEstetik B, 30 hp
År 2Termin 3Termin 4
A-kurs i valt huvudämne/breddningsämne, 30 hpB-kurs i valt huvudämne/breddningsämne, 30 hp
År 3Termin 5Termin 6
C-kurs i valt huvudämne eller Estetik C, 30 hpEstetik: teori och praktik, 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Erik brinner för möten mellan människor

Erik brinner för möten mellan människor

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.