Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-42814

 • Anmälan

  Start: VT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-42815

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-42829

 • 2019-09-15

  Start: VT20100%Dag

  Anmälningskod: SH-42830

Kommunikatörsprogrammet

Program 180 högskolepoäng

Programmet vänder sig till dig som vill bli kommunikatör med fördjupade kunskaper i språkanvändning och textproduktion. Programmets huvudområde är svenska, som du läser upp till C-nivå. Ett särskilt fokus ligger på språket som ett verktyg i olika delar av arbetslivet. Du studerar språkanvändning i olika sammanhang och förhållandet mellan språk och samhälle.

Utbildningens innehåll

Utöver kurserna i svenska språket innehåller utbildningen andra delar som ger en modern kommunikatör den kompetens som krävs för att på djupet förstå vad kommunikation handlar om. Webbpublicering, grafisk design, internkommunikation och PR-kunskap ingår i utbildningen. Även organisationskunskap, kriskommunikation och affärsengelska ingår. Flera inslag handlar om hur man skapar förtroende för den egna organisationen och förstår kommunikationsprocessen – från idé till genomförande.

Sammantaget ger kurserna en trygg bas för ditt framtida yrkesliv som kommunikatör (eller informatör som yrket också kan kallas).

Kommunikatörsprogrammet varvar teori med praktik, genom till exempel fältarbeten, studiebesök, praktiska övningar och föredrag av yrkesverksamma kommunikatörer. Du gör också praktik på en arbetsplats under en halv termin.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska

Efter utbildningen

Efter denna breda kommunikatörsutbildning med fördjupning i språkanvändning och textproduktion kommer du att kunna söka jobb inom företag, myndigheter och andra organisationer. Du kan till exempel arbeta med produktion av nyheter på intranät och webb, med trycksaker, event, kundtidningar och personaltidningar. Du får en bra grund för att sedan kunna specialisera dig och arbeta som exempelvis strateg inom kommunikationsområdet.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom KommunikatörsprogrammetMedieteknik A
År 2Termin 3Termin 4
Kommunikation i teori och praktik ISvenska B
År 3Termin 5Termin 6
Svenska CKommunikation i teori och praktik II

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Niki Kralli har läst Kommunikatörsprogrammet

Niki Kralli har läst Kommunikatörsprogrammet

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.