Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42817

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-42825

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

Program 180 högskolepoäng

Världen står inför stora utmaningar som har att göra med klimat, demokrati och rättvisa. Det handlar om en hållbar utveckling i bred bemärkelse. Här behövs givetvis mer kunskap, praktiska lösningar och teknologi och det finns utbildningar med sådan inriktning. Denna utbildning är ett mycket viktigt komplement till dessa.

Utbildningens innehåll

Många av våra samhällsutmaningar kan inte lösas enbart med praktiska lösningar och teknologi eftersom de inkluderar värdekrockar och målkonflikter, exempelvis då hållbar miljö står i konflikt med andra värden som sysselsättning, eller när det gäller tillväxt som kan ses som ett hälsotecken för ett samhälles välstånd och samtidigt som ett hot mot miljön. Det måste då till övervägande, politisk diskussion, kritisk analys, förhandling och konflikthantering. Dessutom behövs ofta en nyanserad analys av situationen och de konkreta förutsättningarna. Detta är områden som är centrala inom retoriken. Och det är där du kan göra skillnad.

Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling är ett nyutvecklat program som startar våren 2018. Det är en professionsutbildning för dig som vill arbeta med att understödja utvecklingsprocesser som har att göra med hållbar utveckling inom flera områden.

Utbildningen har särskilt fokus på komplexa frågor, dilemman och konfliktytor. Utbildningen tar sin utgångspunkt i retoriken som en lära i att hantera mångperspektiviska frågor och intressekrockar. Som student arbetar du med aktuella samhällsutmaningar och många praktiska övningar med perspektiv från retorisk och kommunikationsvetenskaplig teori. Utbildningen innehåller också en orientering i hållbarhetsforskning och politisk retorik.

Retorikämnet vid Södertörns högskola delar FN:s syn på hållbar utveckling. Se gärna FN:s mål för hållbar utveckling för att lättare förstå den breda bemärkelsen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik

Efter utbildningen

Efter studierna har du kunskap och verktyg för att vara en effektiv retoriker som kan vara med och förändra samhället och bidra till en hållbar utveckling. Du har kunskap och förmåga att skapa och kritiskt granska debatter. Du får folk att lyssna, reagera och agera. Du kan medla i konflikter och förhandlingar som har att göra med hållbar utveckling.

Du kan arbeta för politiska partier, sociala rörelser och ideella organisationer eller vid myndigheter, kommunikationsbyråer och inom olika medier. Du kan arbeta lokalt, nationellt eller globalt som rådgivare och coach i retorik med specialinriktning mot opinionsbildande verksamheter.

Tänkbara yrken och uppdrag efter utbildningen är talskrivare, moderator, utredare, omvärldsanalytiker, debattör, projektledare och som medarbetare i utvecklingsprojekt som adresserar samhällsproblem då olika intressen är inblandade eller då olika perspektiv står emot varandra.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Retorik ARetorik B
År 2Termin 3Termin 4
Programspecifik fördjupningProgramspecifik fördjupning
År 3Termin 5Termin 6
Programspecifik fördjupningRetorik C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

"På Södertörns högskola får alla synas"

"På Södertörns högskola får alla synas"

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.