Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43805

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43880

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi

Program 180 högskolepoäng

Ekonomiska kunskaper efterfrågas inom allt fler områden i samhället. Programmet ger dig bred kunskap i ekonomiska ämnen och en stabil grund för såväl yrkesliv som fortsatta studier. Inom ramen för programmet har du möjlighet att ge din utbildning en egen profil med studier utomlands eller studier i ett annat ämne under en termin.

Utbildningens innehåll

Företagsekonomi är det dominerande ämnet inom programmet som omfattar sex terminers heltidsstudier. Innehållet i programmet är som en klassisk och bred utbildning för ekonomer.

De två första åren utgörs av ett sammanhållet basblock som du läser tillsammans med samtliga andra studenter på programmet. I basblocket ingår företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik för ekonomer.

Den femte terminen har du stor frihet att påverka din utbildningsprofil med valfria kurser. Du kan välja att läsa ett annat ämne eller vidga dina vyer och kunskaper om andra kulturer genom att studera utomlands. Siktar du på en framtid inom redovisning och revision rekommenderas du att läsa bland annat affärsjuridik under den valfria terminen. Under den sjätte terminen väljer du en fördjupningsinriktning inom företagsekonomi mot marknadsföring, redovisning, finansiering eller organisation. Du skriver också en kandidatuppsats inom denna inriktning.

Examen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Ekonomer innehar eftertraktad kompetens och återfinns i många olika yrkesroller i både privat och offentlig sektor. Utbildningen ger dig en stabil grund för att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. Tidigare ekonomstudenter från Södertörns högskola arbetar idag bland annat som controllers, ekonomichefer, managementkonsulter, marknadsförare, projektledare, revisorer, utredare och värdepappersmäklare. Efter avlagd examen är du behörig till studier på magister- eller masterprogram i företagsekonomi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Företagsekonomi ANationalekonomi A
År 2Termin 3Termin 4
Handelsrättslig översiktskurs, Statistik för ekonomerFöretagsekonomi B
År 3Termin 5Termin 6
Valfria kurser/utlandsstudierFöretagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Jacob Runströmer har läst Ekonomiekandidatprogrammet på Södertörns högskola

Jacob Runströmer har läst Ekonomiekandidatprogrammet på Södertörns högskola

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.