Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43846

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43892

Management med IT

Program 180 högskolepoäng

Management med IT är en utbildning som förenar ekonomi och IT. Management handlar om att kunna styra ett företag eller en organisation mot ett uppsatt mål. IT är idag en nödvändig förutsättning för framgångsrikt företagande inom alla branscher. Genom att behärska en kombination av management och IT står du väl rustad för att verka i en modern organisation.

Utbildningens innehåll

Utbildningen passar dig som vill integrera IT i affärsverksamheten på ett professionellt sätt, behärska två kompetensområden samtidigt och omsätta dessa kunskaper i realistiska projekt. Programmet ger dig den ”dubbla kompetens” som behövs för att kunna dra nytta av nya möjligheter inom IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv. Den dubbla kompetensen företagsekonomi och IT är en fundamental och viktig expertkunskap som efterfrågas inom de flesta branscher idag – både i privata företag och inom offentlig sektor.

Management med IT passar dig som är nyfiken på och intresserad av att undersöka och förnya verksamheter utifrån både organisationens affärsmässiga och IT-relaterade perspektiv. Kandidatprogrammet består av kurser inom dels företagsekonomi (90 högskolepoäng), dels digital affärsutveckling och projektledning (90 högskolepoäng).

Studierna i företagsekonomi ger dig bland annat kunskaper om ekonomisk teori, redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Den ger dig även kunskaper inom marknadsundersökningar, marknadsplaner, ledarskap samt organisation. Grunden läggs för att strukturera och analysera företagsekonomiska problem och du får en förståelse för hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens prestationer och uppoffringar påverkar effektiviteten.

Inom digital affärsutveckling och projektledning studerar hur du kan utveckla verksamhetens olika tjänsteerbjudanden med hjälp av IT och digitalisering – kurserna kan handla om t ex nya e-handelslösningar, digital marknadsföring eller förnyelse av organisationens beslutstödsprocesser. Du lär dig att observera och använda IT som ett verktyg för att målmedvetet stödja verksamheten, t ex lär du dig använda den senaste entreprenörsbaserade och agila arbetsmetodiken och att arbeta med datavisualisering för att skapa förståelse och överblick för snabba beslut. Du lär dig även leda IT-projekt och IT-relaterad verksamhet. I utbildningen ingår dessutom grundläggande kunskaper inom webbutveckling, programmering och kunskap om olika verksamhetsstödjande system t ex affärssystem och kundrelationssystem.

Management med IT har utvecklats i en nära dialog med potentiella arbetsgivare inom privata och offentliga organisationer. Flertalet av lärarna har varit verksamma inom näringslivet och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Undervisningen inom digital affärsutveckling sker i nära samarbete med företag och offentliga organisationer och du kommer redan under din studietid få chansen att arbeta med verkliga utmaningar som finns i industri och samhälle. Under det tredje året ingår två större genomförda arbeten dels en uppsats inom digital affärsutveckling, dels en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Här fördjupas din förmåga till självständigt arbete och du arbetar med undersökningar och tekniska lösningar som har direkt koppling till organisationer och samhälle.

Studenterna ges möjlighet till utlandsstudier inom ramen för programmets samarbetsavtal. Godkända utlandsstudier utgör grund för tillgodoräknande av kursen Digital affärsutveckling 2. Kursen Digital affärsutveckling 2 kan ges på engelska i de fall den samläses med internationella studenter.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Många av studenterna från Management med IT arbetar idag som konsulter inom digital affärsutveckling, konsulter inom digital marknadsföring, organisationsförändring med IT, dataanalytiker, projektledare, beställare av ekonomi- och IT-tjänster, beställare av teknikutveckling, som systemutvecklare eller systemförvaltare inom informations- och e-handelssystem. Andra arbetar med verksamhets- och affärsutveckling som controllers, produktchefer eller marknadsförare. Arbetsgivare finns inom både privat och offentlig sektor där du kan arbeta som anställd eller konsult, men du även arbeta som egen företagare. Efter avlagd examen är du behörig till studier på magister- och masternivå i företagsekonomi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Digital affärsutveckling 1Företagsekonomi A
År 2Termin 3Termin 4
Företagsekonomi BDigital affärsutveckling 2
År 3Termin 5Termin 6
Digital affärsutveckling 3 + Projektorganisation och ledningFöretagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.