Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Ladok

Södertörns högskola för ett datoriserat register över sina studenter kallat Ladok. Där läggs de uppgifter in som du lämnar vid en studieansökan. Under studietiden tillförs fortlöpande uppgifter som rör dina registreringar, studieresultat, examina med mera.

Ladok på webb LPW

Som student på Södertörns högskola kan du via tjänsten LPW, som du får tillgång till som inloggad student på studiewebben (högskolans lärplattform), själv kontrollera dina personuppgifter, kursregistreringar och studieresultat. Där kan du även själv skriva ut ett verifierbart studieintyg eller nationellt studieintyg, som visar dina resultat från andra lärosäten, över godkända kurser och prov. LPW hittar du under Mina studier på studiewebben, se bild nedan.

Ladok på webb på studiewebben

Studieintyg

Du som tidigare har studerat här kan få ett studie- eller registreringsintyg från utbildningsexpeditionen på den institution där du har läst eller från Studentservice.

Studentservice
Tel: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Adressändring

Två gånger per år hämtas efternamn- och adressändringar från Svenskt Person- och Adressregister (SPAR). Tillfällig adress kan du som student själv ändra i LPW.

Ändring av namn och personnummer

En gång i veckan hämtas efternamn- och personnummerändringar från Skatteverket.
För att ändra förnamn krävs personbevis från Skatteverket, personbeviset skickas till Ladok.

Regelverk för Ladok

Studentregistrets uppbyggnad och innehåll regleras i den så kallade Studiedokumentationsförordningen, ”Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor” (SFS 1993:1153). Ändamålet är att säkra studenternas studieresultat och därutöver ska uppgifterna ligga till grund för uppföljning och utvärdering, offentlig statistik (SCB) samt resurstilldelning.

Alla uppgifter i LADOK faller under offentlighetsprincipen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har direkt tillgång till de uppgifter i registret som behövs för behandling av studiestödsansökningar.

Ladokkonsortiet

Ladok används av de flesta universitet och högskolor i Sverige. Varje lärosäte har sin egen databas.