Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Studentfrågor

Har du frågor som rör någon av nedanstående punkter? Besök högskolans sida för studieinformation. Där finns samlad information om hur du söker till högskolan, om viktiga datum och om terminstider. Du hittar även tips om studentbostäder, information om vilka regler som gäller när du ska skriva din första tenta och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som planerar att studera utomlands. Om du inte hittar svaret på dina frågor där, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra studie- och karriärvägledare eller Studentservice!

  • Anmälan/Antagning
  • Anvisningar för tentamina
  • Examen
  • Funktionshinder
  • LADOK
  • Studentkåren SöderS
  • Studieverkstan
  • Studievägledning