Anna Ambrose

Anna Ambrose

Senior Lecturer

Senior lecturer in education, PhD in Child and Youth Studies

+46 8 608 43 63 +4686084363

Culture and Education

+46 70 432 44 32 +46704324432

PD256

Innehåll

Anna Ambrose, fil.dr. i Barn och ungdomsvetenskap, lektor i pedagogik vid Södertörns högskola.

Mina forskningsintressen är utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa, på jämlika och rättvisa utbildningsvillkor oavsett elevers familjebakgrund. Forskningsintresset rör sig inom fältet utbildningssociologi. Augusti 2020 avslutade jag en post-dok vid Örebro universitet "Linjen mellan högstadiet och högre studier" som studerade villkoren för en breddad rekrytering och ett breddat deltagande. Januari 2017 disputerade jag vid Stockholms universitet med avhandlingen "Att navigera på en skolmarknad" i vilken jag analyserade hur skolvalfriheten som policy omsattes i praktik (förhållningssätt, diskurs och navigering) en på en lokal skolmarknad i en socio- ekonomiskt och etniskt polariserat storstadsområde. Efter min disputation arbetade jag under drygt ett år på Statens Skolverk, då främst med övergripande frågor kring att motverka skolsegregation men även som ansvarig för grundskolans samhällsorienterande ämnen. Jag har en fil. mag i utbildningsvetenskap och har även arbetat ett flertal år som lärare på grundskolans senare del samt som lokal lärarutbildare och med utvecklingsarbete inom kommunen.

På Södertörn undervisar jag på kurser inom pedagogik samt inom lärarprogrammet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA