Anna Ambrose

Anna Ambrose

Lektor

Fil.dr. i Barn och ungdomsvetenskap, lektor i pedagogik. Forskningsintressen är utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisning på lärarprogrammet och på pedagogen.

08-608 43 63 086084363

Institutionen för kultur och lärande

MC622

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA