Anna Ambrose

Anna Ambrose

Lektor

Lektor i pedagogik, fil.dr i Barn och ungdomsvetenskap.

08-608 43 63 086084363

Institutionen för kultur och lärande

070 432 44 32 0704324432

PD256

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA