Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

08-608 43 63 086084363

Lärarutbildningen

MC622

Anna Ambrose, fil.dr. i Barn och ungdomsvetenskap och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola.

Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa, samt på jämlika och rättvisa utbildningsvillkor. Även intresserad av forskning kring "vägen till högre studier" samt villkor för högre studier.

Ingår i ett forskarlag med medel från Formas för att undersöka lokala försutsättningar för skolframgång bland nyanlända elever. Det är ett forskningsprojekt som syftar till att utforska mottagandet av nyanlända elever kan organiseras framgångsrikt inom ramen för en lokal utbildningspraktik samt hur en pedagogisk praktik kan utgöra en god grund för övergången mellan grund- och gymnasieskolan inom olika lokala kontexter. Projektet sträcker sig mellan 2024- 2028, projektledare är Eric Larsson vid SU.

Jag disputerade januari 2017 på avhandlingen "Att navigera på en lokal skolmarknad" (Ambrose, 2016) som beskrev hur skolvalfriheten som policy omsätts i en lokal praktik (förhållningssätt, diskurs och navigering). På samma material har jag även skrivit två bokkapitel Ambrose (2020) och Bunar & Ambrose (2017) samt en artikel Bunar & Ambrose (2016).

Under 2017 och 2018 arbetade jag vid Statens skolverk med ett huvudsakligt ansvar för de samhällsorienterande ämnens kursplaner. Mellan 2018 och 2020 innehade jag en post-dok vid Örebro universitet, inom ett följeforskningsprojekt som undersökte arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande vid universitet, se rapport Ambrose & Ivemark (2020) samt (Ivemark & Ambrose, 2021;2023) och Ambrose (forthcoming).

Jag har en fil. mag i utbildningsvetenskap och har även arbetat ett flertal år som lärare på grundskolan, som lokal lärarutbildare och med utvecklingsarbete inom kommunen. På Södertörn undervisar jag på kurser inom pedagogik samt inom lärarprogrammet. Jag är även sedan 2023 ämnessamordnare för pedagogikämnet.

Anna Ambrose, PhD in Child, and Youth Science, senior lecturer in Education at Södertörn University.

My research interests are in education with an emphasis on social justice, equal and fair educational opportunities regardless of family background. My research focus is primarily in the field of educational sociology and my dissertation Ambrose (2016) analyzed how pupils (age 13-16) and their parents navigate on a local school market and furthermore how these choices then affect schools and the teachers there. Based on the data collected through my doctoral project I have written book chapters and articles (Ambrose, 2020; Bunar & Ambrose, 2016;2017). After my dissertation I worked between 2017 and 2018 at the Swedish National Agency for Education primarily with a responsibility for curriculum in social science but also with projects that investigated school segregation. Between 2018 and 2020 I was holding a post- doc at Örebro University, investigating widening participation. It was a project that resulted in a report Ambrose & Ivemark (2020) and in articles Ivemark & Ambrose (2021; forthcoming) and Ambrose (forthcoming).

I have a background as a junior high school teacher, have worked with teacher training in different forms since 2009. At Södertörn, I teach courses in education as well as in the teacher education program.

Publications

Ambrose, Anna (forthcomming) Meningsfulla möten: betydelsen av ett initativ med frivilligt studiestöd på högstadiet. Södertörns skriftserie

Ambrose, Anna 2023. Värderingsövningar som ett praktiskt verktyg för att öka omdömesförmågan inom professionsutbildningar. Tidskriften för högre utbildning

Ivemark, Biorn & Ambrose, Anna 2023. From doxic breach to cleft habitus: affect, reflexivity and dispositional disjunctures, British Journal of Sociology of Education

Ivemark, Biorn & Ambrose, Anna 2021. “Habitus Adaptation and Adjustment to Higher Education among Swedish First-Generation University Students: A Life Course Perspective”. Sociology of Education, 94(3)

Ambrose, Anna and Biörn Ivemark. 2020. Linjen mellan högstadiet och högre utbildning: en fallstudie om breddad rekrytering och breddat deltagande. Örebro: Örebro universitet.

Ambrose, Anna. 2020. “To belong or not? Exploring we-ness and otherness in an urban school at the area of marketization in education” Pp 41-63 in Immigrant incorporation, Education and the Boundaries of Belonging, edited by Stefan Lund, New York: Palgrave Macmillan.

Ambrose, Anna 2016. Att navigera på en skolmarknad. En studie av skolvalfrihetens geografi i tre skolor. Stockholm: Stockholm University

Bunar, Nihad & Ambrose, Anna 2017. ”Urban polarisering och marknadens förlorare” in Skolan, marknaden och framtiden, edited by Andreas Fejes and Magnus Dahlstedt, Stockholm: Studentlitteratur.

Bunar, Nihad & Ambrose, Anna 2016. Schools, choice and reputation: Local school markets and the distribution of symbolic capital in segregated cities. Research in Comparative & International Education, 11(1): 34-51.

 

Sakkunnigt bedömda konferensbidrag:

Ambrose, A. 2020. An After-School Program as a place for dialog and growth? Accepted contribution for the European Educational Research Association, 25-28 of August 2020 [Event cancelled due to the coronavirus pandemic]

Ivemark, Biörn, and Anna Ambrose. 2019. Measuring the unmeasurable? Methodological challenges in assessing the impact of widening participation initiatives. Paper presented at the Nordic Educational Research Association's conference in Uppsala, Sweden, 7 March 2019

Ambrose, Anna. 2019. “Winners and losers when education get marketized”. Paper presented at the Nordic Educational Research Association's conference in Uppsala, Sweden, 8 March 2019

Ambrose, Anna. 2016. What to Be or Not to Be? “A Swot, Quirky or an Immigrant”: The Sense of Belonging and Otherness in Three Urban Schools. Paper presented at the 44rd Annual Congress off Nordic Educational Research Association. Helsinki, Finland, March 2016.

Ambrose, Anna. 2015. “I love Bee Valley, but education there, NO THANKS!” - The importance of spatial capital for understanding school choices. Paper presented at the 43rd Annual Congress off Nordic Educational Research Association. Gothenburg, Sweden, March, 2015.

 

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.